ผู้บังคับบัญชา

Image

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์

ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ

รอง ผบช.ภ.6