อัลบั้มภาพ

วันที่ (18 ก.ย.66) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.6 ประจำเดือนกันยายน 2566 พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการ "ทำดีมีรางวัล" ของเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 6 รางวัล และมอบเสื้อสามารถข้าราชการตำรวจดีเด่นและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ตามโครงการตำรวจดีเด่น 2566 ของ ตร.จำนวน 49 รางวัล,มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ผกก.หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.6 ที่มีชุดปฏิบัติการ RTP cyber village ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ตร.จำนวน 3 รางวัล,มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ภ.จว.ในสังกัดที่มีผลการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น ของ ภ.6 จำนวน 3 รางวัล,มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ สภ.ในสังกัด ภ.6 ที่ได้รับการประเมินสูงสุด ใน 3 ระดับ ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ ภ.6,มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตรับผิดชอบของ ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ท.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบช.ภ.6, ผบก.- รอง ผบก.ในสังกัด ภ.6,ผู้แทนหน่วยงาน ตร.ในพื้นที่ ภ.6, หน.สภ.ในสังกัด ภ.6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.6 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสินธุสุวรรณ ชั้น 2 ภ.6