:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02472 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (แก้ไข) (24 พ.ย.2558)
02471 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (แก้ไข) (24 พ.ย.2558)
02470 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (แก้ไข) (24 พ.ย.2558)
02469 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (แก้ไข) (24 พ.ย.2558)
02468 ข้อมูลการนำเสนอของ ภ.2 การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6)  (24 พ.ย.2558)
02462 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (11 พ.ย.2558)
02461 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (11 พ.ย.2558)
02460 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (11 พ.ย.2558)
02459 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (11 พ.ย.2558)
02458 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/7883 ลง 11 พ.ย.58 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2558  (11 พ.ย.2558)
02457 สำเนา คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 593/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน (26 ต.ค.2558)
02449 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล (9 ตุลาคม 2558)
02448 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ (9 ตุลาคม 2558)
02442 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - ผบก. ในสังกัด ภ.6  (25 ก.ย.2558)
02382 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง (-)
02379 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/748 ลง 2 มิ.ย.58 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก.  (-)
02378 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (-)
02377 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (-)
02376 คำสั่ง ภ.6 ที่ 115/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02375 คำสั่ง ภ.6 ที่ 114/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02370 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนปรับปรุงภูมิทัศน์  (29 พ.ค.2558)
02369 คำสั่ง ภ.6 ที่ 121/2558 ลง 28 พ.ค.2558 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (28 พ.ค.2558)
02365 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/733 ลง 29 พ.ค.58 (ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ)  (-)
02364 คำสั่ง ภ.6 ที่ 113/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02363 คำสั่ง ภ.6 ที่ 112/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02362 คำสั่ง ภ.6 ที่ 111/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02361 คำสั่ง ภ.6 ที่ 110/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02360 คำสั่ง ภ.6 ที่ 109/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02353 คำสั่ง ภ.6 ที่ 101/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นิติกร) (30เม.ย.2558)
02352 คำสั่ง ภ.6 ที่ 100/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ประมวลผล) (30เม.ย.2558)
02351 คำสั่ง ภ.6 ที่ 98-99/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (บัญชี) (30เม.ย.2558)
02344 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (2 เม.ย.2558)
02339 คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2558 ลง 12 มี.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 มี.ค.2558 )
02338 สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (3 มี.ค.2558)
02328 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6)  (11 ก.พ.2558)
02320 คำสั่ง ภ.6 ที่ 32-35/2558 ลง 30 ม.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 30 ม.ค.2558)
02313 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 9/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (14 ม.ค.2558)
02312 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 10/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  ( 14 ม.ค.2558)
02311 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 8/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (14 ม.ค.2558)
02310 คำสั่ง ภ.6 ที่ 7/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6