:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02040 คำสั่ง ภ.6 ที่ 25/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02039 คำสั่ง ภ.6 ที่ 24/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02038 คำสั่ง ภ.6 ที่ 23/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
01827 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01826 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01825 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01824 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01755 คำสั่ง ภ.6 ที่ 272/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01754 คำสั่ง ภ.6 ที่ 271/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01753 คำสั่ง ภ.6 ที่ 270/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01752 คำสั่ง ภ.6 ที่ 269/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01751 คำสั่ง ภ.6 ที่ 268/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01750 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร (13 ก.ย.2556)
01726 19 ส.ค.2556 นางกนิษฐา ถนัดกิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 27 ปี วันที่ 16 ส.ค. 2556 ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ (จำนวน 43 ภาพ)
01723 การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร  (14 ส.ค.2556)
01667 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ใน ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (12 ก.ค.2556)
01643 เสื้อยืดคอปกเนื้อผ้าดีสีขาวขริบส้ม ภ.6 ราคา 250.- บาท สั่งซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ ภ.6 โทร. 055-368114 ต่อ 228 และ 08-1688-2445 (24 มิ.ย.2556)
01474 ภ.6 จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยในสังกัด ภ.6 ในวันอังคารที่ 7 พ.ค.2556 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล (22 เม.ย.2556)
01407 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.132/1616 ลง 11 มี.ค.2556 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (29 มี.ค.2556)
01387 ประกาศตำรวจภูธรภาค ๖ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของตำรวจภูธรภาค ๖ (25 มี.ค.2556)
01330 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/1437 ลง 4 มี.ค.2556 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01329 คำสั่ง ภ.6 ที่ 65/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01328 คำสั่ง ภ.6 ที่ 66/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01327 คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01326 คำสั่ง ภ.6 ที่ 63/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01264 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันตรุษจีน (8 ก.พ.2556)
01258 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 15 มี.ค.2556 (ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com) (6 ก.พ.2556)
01095 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต.ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2555- 11 ม.ค.2556 (7 ธ.ค.2555)
01084 คำสั่ง ภ.6 ที่ 428-431/2555 ลง 29 พ.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.- รอง ผบก.วาระประจำปี 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 ธ.ค.2555 (5 ธ.ค.2555) (5 ธ.ค.2555)
01050 แจ้งเบาะแสคดีฆ่า พ.ต.ท.อุดร จงปัตนา เหตุเกิดบนถนนหน้าบ้านเลขที่ 1 ซอย 1 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันเกิดเหตุ 14 พ.ย. 2555 เวลา 07:15 น. (23 พ.ย.2555)
00948 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (18 ต.ค.2555)
00933 แจ้งเบาะแสคดีร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธ (ร้านทอง) เหตุเกิด ร้านทองกรุงเทพ 3 กม.48 หมู่ที่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 11.25 น. (15 ต.ค.2555)
00879 คำสั่ง ภ.6 ที่ 330/2555 ลง 18 ก.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป (21 ก.ย.2555)
00851 ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้แก่ ภ.6 (ผู้ดำเนินการ) ได้รับทราบพร้อมข้อเสนออื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนของ ภ.6 ภายในวันที่ 21 ก.ย.2555 โดยให้ส่งเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5536-8114 - 9 ต่อ 291 ทั้งนี้ในวันและเวลาราชการ (7 ก.ย.2555)
00808 Download ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตำรวจภูธรภาค ๖ (20 ส.ค.2555)
00802 คำสั่ง ภ.6 ที่ 299/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 5 ราย (16 ส.ค.2555)
00801 คำสั่ง ภ.6 ที่ 298/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 1 ราย (16 ส.ค.2555)
00800 คำสั่ง ภ.6 ที่ 297/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00799 คำสั่ง ภ.6 ที่ 296/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00798 คำสั่ง ภ.6 ที่ 295/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 111 ราย (16 ส.ค.2555)
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/4 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4