:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02449 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล (9 ตุลาคม 2558)
02448 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ (9 ตุลาคม 2558)
02442 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - ผบก. ในสังกัด ภ.6  (25 ก.ย.2558)
02382 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง (-)
02379 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/748 ลง 2 มิ.ย.58 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก.  (-)
02378 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (-)
02377 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558 (-)
02376 คำสั่ง ภ.6 ที่ 115/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02375 คำสั่ง ภ.6 ที่ 114/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02370 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนปรับปรุงภูมิทัศน์  (29 พ.ค.2558)
02369 คำสั่ง ภ.6 ที่ 121/2558 ลง 28 พ.ค.2558 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (28 พ.ค.2558)
02365 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/733 ลง 29 พ.ค.58 (ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ)  (-)
02364 คำสั่ง ภ.6 ที่ 113/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02363 คำสั่ง ภ.6 ที่ 112/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02362 คำสั่ง ภ.6 ที่ 111/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02361 คำสั่ง ภ.6 ที่ 110/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02360 คำสั่ง ภ.6 ที่ 109/2558 ลง 18 พ.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02353 คำสั่ง ภ.6 ที่ 101/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นิติกร) (30เม.ย.2558)
02352 คำสั่ง ภ.6 ที่ 100/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ประมวลผล) (30เม.ย.2558)
02351 คำสั่ง ภ.6 ที่ 98-99/2558 ลง 29 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (บัญชี) (30เม.ย.2558)
02344 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (2 เม.ย.2558)
02339 คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2558 ลง 12 มี.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 มี.ค.2558 )
02338 สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (3 มี.ค.2558)
02328 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6)  (11 ก.พ.2558)
02320 คำสั่ง ภ.6 ที่ 32-35/2558 ลง 30 ม.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 30 ม.ค.2558)
02313 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 9/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (14 ม.ค.2558)
02312 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 10/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  ( 14 ม.ค.2558)
02311 บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.6 ที่ 8/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (14 ม.ค.2558)
02310 คำสั่ง ภ.6 ที่ 7/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
02309 คำสั่ง ภ.6 ที่ 6/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
02308 คำสั่ง ภ.6 ที่ 5/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
02291 รายงานการวิจัย เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ประจำปีบัญชี 2557 (ข้อมูลาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) ( 21 พ.ย.2557 )
02290 รายงานการศึกษาระดับความพึงหอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสีบสวนและสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสีบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2557 ข้อมูลาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) ( 21 พ.ย.2557 )
02285 ID หมายเลขโทรศัพท์ FORTH(ข้อมูลจาก ฝอ.9 บก.อก.ภ.6) (12 พ.ย.2557 )
02278 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 6 พ.ย.2557 )
02271 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/7278 ลง 24 ต.ค.2557 เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. ( 24 ต.ค.2557 )
02270 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02269 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02268 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02267 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6