:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
01755 คำสั่ง ภ.6 ที่ 272/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01754 คำสั่ง ภ.6 ที่ 271/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01753 คำสั่ง ภ.6 ที่ 270/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01752 คำสั่ง ภ.6 ที่ 269/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01751 คำสั่ง ภ.6 ที่ 268/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01750 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร (13 ก.ย.2556)
01726 19 ส.ค.2556 นางกนิษฐา ถนัดกิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 27 ปี วันที่ 16 ส.ค. 2556 ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ (จำนวน 43 ภาพ)
01723 การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร  (14 ส.ค.2556)
01667 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ใน ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (12 ก.ค.2556)
01643 เสื้อยืดคอปกเนื้อผ้าดีสีขาวขริบส้ม ภ.6 ราคา 250.- บาท สั่งซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ ภ.6 โทร. 055-368114 ต่อ 228 และ 08-1688-2445 (24 มิ.ย.2556)
01474 ภ.6 จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยในสังกัด ภ.6 ในวันอังคารที่ 7 พ.ค.2556 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล (22 เม.ย.2556)
01407 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.132/1616 ลง 11 มี.ค.2556 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (29 มี.ค.2556)
01387 ประกาศตำรวจภูธรภาค ๖ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของตำรวจภูธรภาค ๖ (25 มี.ค.2556)
01330 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/1437 ลง 4 มี.ค.2556 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01329 คำสั่ง ภ.6 ที่ 65/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01328 คำสั่ง ภ.6 ที่ 66/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01327 คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01326 คำสั่ง ภ.6 ที่ 63/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01264 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันตรุษจีน (8 ก.พ.2556)
01258 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 15 มี.ค.2556 (ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com) (6 ก.พ.2556)
01095 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต.ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2555- 11 ม.ค.2556 (7 ธ.ค.2555)
01084 คำสั่ง ภ.6 ที่ 428-431/2555 ลง 29 พ.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.- รอง ผบก.วาระประจำปี 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 ธ.ค.2555 (5 ธ.ค.2555) (5 ธ.ค.2555)
01050 แจ้งเบาะแสคดีฆ่า พ.ต.ท.อุดร จงปัตนา เหตุเกิดบนถนนหน้าบ้านเลขที่ 1 ซอย 1 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันเกิดเหตุ 14 พ.ย. 2555 เวลา 07:15 น. (23 พ.ย.2555)
00948 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (18 ต.ค.2555)
00933 แจ้งเบาะแสคดีร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธ (ร้านทอง) เหตุเกิด ร้านทองกรุงเทพ 3 กม.48 หมู่ที่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 11.25 น. (15 ต.ค.2555)
00879 คำสั่ง ภ.6 ที่ 330/2555 ลง 18 ก.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป (21 ก.ย.2555)
00851 ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้แก่ ภ.6 (ผู้ดำเนินการ) ได้รับทราบพร้อมข้อเสนออื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนของ ภ.6 ภายในวันที่ 21 ก.ย.2555 โดยให้ส่งเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5536-8114 - 9 ต่อ 291 ทั้งนี้ในวันและเวลาราชการ (7 ก.ย.2555)
00808 Download ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตำรวจภูธรภาค ๖ (20 ส.ค.2555)
00802 คำสั่ง ภ.6 ที่ 299/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 5 ราย (16 ส.ค.2555)
00801 คำสั่ง ภ.6 ที่ 298/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 1 ราย (16 ส.ค.2555)
00800 คำสั่ง ภ.6 ที่ 297/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00799 คำสั่ง ภ.6 ที่ 296/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00798 คำสั่ง ภ.6 ที่ 295/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 111 ราย (16 ส.ค.2555)
00797 คำสั่ง ภ.6 ที่ 294/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 14 ราย (16 ส.ค.2555)
00796 คำสั่ง ภ.6 ที่ 293/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 137 ราย (16 ส.ค.2555)
00795 คำสั่ง ภ.6 ที่ 292/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 109 ราย (16 ส.ค.2555)
00794 คำสั่ง ภ.6 ที่ 291/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 127 ราย (16 ส.ค.2555)
00779 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบูชา พระนิรันตราย(จำลอง) เพื่อบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้แก่อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอรับใบสั่งจองได้ที่สถานีตำรวจ, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1545 หรือ โทร. 0-2207-6201 www.policehospital.go.th และ www.postemart.com/shop (9 ส.ค.2555)
00764 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๗ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
00763 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๘ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/5 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5