:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02309 คำสั่ง ภ.6 ที่ 6/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
02308 คำสั่ง ภ.6 ที่ 5/2558 ลง 9 ม.ค.2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ( 12 ม.ค.2558 )
02291 รายงานการวิจัย เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ประจำปีบัญชี 2557 (ข้อมูลาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) ( 21 พ.ย.2557 )
02290 รายงานการศึกษาระดับความพึงหอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสีบสวนและสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสีบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2557 ข้อมูลาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) ( 21 พ.ย.2557 )
02285 ID หมายเลขโทรศัพท์ FORTH(ข้อมูลจาก ฝอ.9 บก.อก.ภ.6) (12 พ.ย.2557 )
02278 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 6 พ.ย.2557 )
02271 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/7278 ลง 24 ต.ค.2557 เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. ( 24 ต.ค.2557 )
02270 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02269 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02268 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02267 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. วาระประจำปี 2557 (แก้ไข) ( 24 ต.ค.2557 )
02254 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/6930 ลง 10 ต.ค.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (10 ต.ค.2557 )
02253 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค.2557 )
02252 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค.2557 )
02251 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค. 2557)
02250 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค. 2557)
02212 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- ผบก. วาระประจำปี 2557 ( 25 ก.ค.2557 )
02206 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ( 23 ก.ค.2557)
02167 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558(ข้อมูลจาก ฝอ.9 บก.อก.ภ.6) (13 มิ.ย.2557)
02149 คู่มือการสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยาน เป็นภาษาอังกฤษ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (29 พ.ค.2557 )
02148 คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงานสำหรับตำรวจ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (29 พ.ค.2557 )
02132 โครงการ กองสืบอาสา (8 พ.ค.2557 )
02131 โครงการ บ ว ร เข้มแข็ง  ( 8 พ.ค.2557 )
02126 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/681 ลง 30 เม.ย.2557 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02124 คำสั่ง ภ.6 ที่ 118/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02123 คำสั่ง ภ.6 ที่ 117/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02122 คำสั่ง ภ.6 ที่ 116/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02121 คำสั่ง ภ.6 ที่ 115/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02120 คำสั่ง ภ.6 ที่ 114/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02043 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/219 ลง 4 ก.พ.2557 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02042 คำสั่ง ภ.6 ที่ 27/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02041 คำสั่ง ภ.6 ที่ 26/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02040 คำสั่ง ภ.6 ที่ 25/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02039 คำสั่ง ภ.6 ที่ 24/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02038 คำสั่ง ภ.6 ที่ 23/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
01827 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01826 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01825 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01824 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01755 คำสั่ง ภ.6 ที่ 272/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6