:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
01328 คำสั่ง ภ.6 ที่ 66/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01327 คำสั่ง ภ.6 ที่ 64/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01326 คำสั่ง ภ.6 ที่ 63/2556 ลง 26 ก.พ.2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 มี.ค.2556)
01264 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในวันตรุษจีน (8 ก.พ.2556)
01258 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 15 มี.ค.2556 (ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com) (6 ก.พ.2556)
01095 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต.ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2555- 11 ม.ค.2556 (7 ธ.ค.2555)
01084 คำสั่ง ภ.6 ที่ 428-431/2555 ลง 29 พ.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.- รอง ผบก.วาระประจำปี 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 ธ.ค.2555 (5 ธ.ค.2555) (5 ธ.ค.2555)
01050 แจ้งเบาะแสคดีฆ่า พ.ต.ท.อุดร จงปัตนา เหตุเกิดบนถนนหน้าบ้านเลขที่ 1 ซอย 1 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันเกิดเหตุ 14 พ.ย. 2555 เวลา 07:15 น. (23 พ.ย.2555)
00948 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (18 ต.ค.2555)
00933 แจ้งเบาะแสคดีร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธ (ร้านทอง) เหตุเกิด ร้านทองกรุงเทพ 3 กม.48 หมู่ที่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 11.25 น. (15 ต.ค.2555)
00879 คำสั่ง ภ.6 ที่ 330/2555 ลง 18 ก.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป (21 ก.ย.2555)
00851 ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้แก่ ภ.6 (ผู้ดำเนินการ) ได้รับทราบพร้อมข้อเสนออื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนของ ภ.6 ภายในวันที่ 21 ก.ย.2555 โดยให้ส่งเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5536-8114 - 9 ต่อ 291 ทั้งนี้ในวันและเวลาราชการ (7 ก.ย.2555)
00808 Download ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตำรวจภูธรภาค ๖ (20 ส.ค.2555)
00802 คำสั่ง ภ.6 ที่ 299/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 5 ราย (16 ส.ค.2555)
00801 คำสั่ง ภ.6 ที่ 298/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 1 ราย (16 ส.ค.2555)
00800 คำสั่ง ภ.6 ที่ 297/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00799 คำสั่ง ภ.6 ที่ 296/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
00798 คำสั่ง ภ.6 ที่ 295/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 111 ราย (16 ส.ค.2555)
00797 คำสั่ง ภ.6 ที่ 294/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 14 ราย (16 ส.ค.2555)
00796 คำสั่ง ภ.6 ที่ 293/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 137 ราย (16 ส.ค.2555)
00795 คำสั่ง ภ.6 ที่ 292/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 109 ราย (16 ส.ค.2555)
00794 คำสั่ง ภ.6 ที่ 291/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 127 ราย (16 ส.ค.2555)
00779 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบูชา พระนิรันตราย(จำลอง) เพื่อบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้แก่อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอรับใบสั่งจองได้ที่สถานีตำรวจ, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1545 หรือ โทร. 0-2207-6201 www.policehospital.go.th และ www.postemart.com/shop (9 ส.ค.2555)
00764 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๗ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
00763 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๘ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
00761 หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๒๗/๒๘๘๕ ลง ๕ ก.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (30 ก.ค.2555)
00736 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/23137 ลง 11 มิ.ย.2555 เรื่อง รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (6 ก.ค.2555)
00735 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 46 ลง 8 มิ.ย.2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (6 ก.ค.2555)
00734 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 45 ลง 7 มิ.ย.2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (6 ก.ค.2555)
00733 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 196 ลง 29 พ.ค.2555 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (6 ก.ค.2555)
00718 ตร.ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10 ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดวันจัดพิธีสมรสฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.2555 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบฯ ภายในวันที่ 25 ก.ค.2555 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2973-5901-5 หรือ www.welfarepolice.com) (28 มิ.ย.2555)
00651 คำสั่ง ภ.6 ที่ 189-193/2555 ลง 25 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2555 เป็นต้นไป (30 พ.ค.2555)
00631 คำสั่ง ภ.6 ที่ 171/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 3 ราย (15 พ.ค.2555)
00630 คำสั่ง ภ.6 ที่ 170/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 8 ราย (15 พ.ค.2555)
00629 คำสั่ง ภ.6 ที่ 169/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 2 ราย (15 พ.ค.2555)
00628 คำสั่ง ภ.6 ที่ 168/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 33 ราย (15 พ.ค.2555)
00627 คำสั่ง ภ.6 ที่ 167/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 117 ราย (15 พ.ค.2555)
00626 คำสั่ง ภ.6 ที่ 166/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 31 ราย (15 พ.ค.2555)
00625 คำสั่ง ภ.6 ที่ 165/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 176 ราย (15 พ.ค.2555)
00624 คำสั่ง ภ.6 ที่ 164/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 101 ราย (15 พ.ค.2555)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/5 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5