:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02254 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/6930 ลง 10 ต.ค.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (10 ต.ค.2557 )
02253 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค.2557 )
02252 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค.2557 )
02251 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค. 2557)
02250 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. วาระประจำปี 2557  (10 ต.ค. 2557)
02212 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- ผบก. วาระประจำปี 2557 ( 25 ก.ค.2557 )
02206 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ( 23 ก.ค.2557)
02167 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558(ข้อมูลจาก ฝอ.9 บก.อก.ภ.6) (13 มิ.ย.2557)
02149 คู่มือการสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยาน เป็นภาษาอังกฤษ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (29 พ.ค.2557 )
02148 คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงานสำหรับตำรวจ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6) (29 พ.ค.2557 )
02132 โครงการ กองสืบอาสา (8 พ.ค.2557 )
02131 โครงการ บ ว ร เข้มแข็ง  ( 8 พ.ค.2557 )
02126 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/681 ลง 30 เม.ย.2557 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (-)
02124 คำสั่ง ภ.6 ที่ 118/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02123 คำสั่ง ภ.6 ที่ 117/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02122 คำสั่ง ภ.6 ที่ 116/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02121 คำสั่ง ภ.6 ที่ 115/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02120 คำสั่ง ภ.6 ที่ 114/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  (-)
02043 หนังสือ บก.อก.ภ.6 ที่ 0021.112/219 ลง 4 ก.พ.2557 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02042 คำสั่ง ภ.6 ที่ 27/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02041 คำสั่ง ภ.6 ที่ 26/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02040 คำสั่ง ภ.6 ที่ 25/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02039 คำสั่ง ภ.6 ที่ 24/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
02038 คำสั่ง ภ.6 ที่ 23/2557 ลง 31 ม.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (4 ก.พ.2557)
01827 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01826 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01825 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01824 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. หน่วย ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (17 ต.ค.2556)
01755 คำสั่ง ภ.6 ที่ 272/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01754 คำสั่ง ภ.6 ที่ 271/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01753 คำสั่ง ภ.6 ที่ 270/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01752 คำสั่ง ภ.6 ที่ 269/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01751 คำสั่ง ภ.6 ที่ 268/2556 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (13 ก.ย.2556)
01750 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร (13 ก.ย.2556)
01726 19 ส.ค.2556 นางกนิษฐา ถนัดกิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 27 ปี วันที่ 16 ส.ค. 2556 ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ (จำนวน 43 ภาพ)
01723 การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร  (14 ส.ค.2556)
01667 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ใน ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (12 ก.ค.2556)
01643 เสื้อยืดคอปกเนื้อผ้าดีสีขาวขริบส้ม ภ.6 ราคา 250.- บาท สั่งซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ ภ.6 โทร. 055-368114 ต่อ 228 และ 08-1688-2445 (24 มิ.ย.2556)
01474 ภ.6 จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยในสังกัด ภ.6 ในวันอังคารที่ 7 พ.ค.2556 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล (22 เม.ย.2556)
01407 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.132/1616 ลง 11 มี.ค.2556 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (29 มี.ค.2556)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6