Get Adobe Flash player
 • newข่าวประกวดราคา new new   รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ
 • newขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
 • คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ 204/2562 เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 • ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2561
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
 •  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ตำรวจภูธรภาค 6
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรภาค 6 , เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ตำรวจภูธรภาค 6   
 •  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา ตำรวจภูธรภาค 6 “ซิลเวอร์ สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส“  
 • แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565
 • ตำรวจไทยหัวใจประชาชน
 •  

  ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 • new ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.2561 ในการนี้ พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัญฐี ผบช.ภ.6 และชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.6 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด จว.ตาก
 • new 2 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี ผบช.สงป.รรท.ผบช.ภ.6 เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.6 โดยมีพิธีส่งมอบหน้าที่ รับมอบธงประจำ ภ.6 จาก พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6, ผบก.ในสังกัด ภ.6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.6, ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 หรือผู้แทน และข้าราชการในสังกัด บก.อก.ภ.6, กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธรภาค 6
 •  

   

  CRIMES  DOWNLOAD

  1 12

  1 

   

   

  ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

  โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th