Get Adobe Flash player

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 • newข่าวประกวดราคา new รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ

   newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39

 • new ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ตำรวจภูธรภาค 6
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรภาค 6 , เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ตำรวจภูธรภาค 6   
 • new ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา ตำรวจภูธรภาค 6 “ซิลเวอร์ สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส“  
 • CRIMES  DOWNLOAD

  1 12

  1 

   

   

  ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

  โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th