สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
           มีพื้นที่ 149,375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อปี 2537 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย - ลาว มียอดภูสอยดาวสูงที่สุด 2,102 เมตร จากระดับทะเล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุม เป็นป่าดิบเขาสลับทุ่งหญ้าและป่าสน เช่น ป่าสนสามใบ อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีดอกไม้ป่าพันธุ์ต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่างๆ ขึ้นอยู่กลางป่าสน ภูสอยดาวสามารถจะมาท่องเที่ยวได้ทั้งปี แต่ถ้าหากอยากดูดอกไม้สีสวยๆ ที่มักจะขึ้นเพื่อรับความชุ่มชื้นในช่วงหน้าฝน ควรจะมาในช่วงปลายฝนต้นหน
 
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน
          อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 324,240.80 ไร่    หรือ 518.80 ตารางกิโลเมตร น้ำตกคลองตรอนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกห้วยโป่ง" เป็นน้ำตกขนาดกลางซึ่งเกิดจากห้วยคลองตรอนที่ไหลตกลงมาเป็นน้ำตกหลายชั้น มีน้ำตก 2 แห่ง คือ แห่งแรก มี 4 ชั้น มีความสูงประมาณ 20 เมตร แห่งที่ 2 ห่างจากแห่งแรก ประมาณ 1,500 เมตร มีความสูงประมาณ 30 เมตร การเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1045 สายอุตรดิตถ์-น้ำปาด เมื่อถึงอำเภอน้ำปาดเลี้ยวขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1239 สายน้ำปาด-ห้วยมุ่น ไปอีก 18 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1212 ไปประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงบ้านต้นขนุน จะมีทางแยกเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คต.1 (บ้านต้นขนุน) น้ำตกชั้นที่ 1 ของน้ำตกคลองตรอน จะอยู่ห่างไปประมาณ 300 เมตร และมีทางเดินเลาะลำห้วยขึ้นเขาไปสู่น้ำตกชั้นอื่นๆ
 
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
          อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์อยู่ตรงสี่แยกตลาดลับแล เดิมชื่อ ทองอิน เป็นนายอากรสุราเชื้อสายจีนแต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโดยตลอดเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความนับถือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิศาลจีนะกิจ และเลื่อนเป็นพระศรีพนมมาศ ในปี พ.ศ. 2451
 
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
          อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่า พระยาพิชัยดาบหัก  อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและหล่อโดยกรมศิลปากร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
          บริเวณอนุสาวรีย์ฯ มีพิพิธภัณฑ์อีก 2 อาคาร คือ  พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัม ฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักสลาย และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย ซึ่งเก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก รวมทั้งแบบจำลอง สนามรบ และวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลาย เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ 
          อนุสาวรีย์ฯ และพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวันอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมือ
 
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
          วัดพระยืนพุทธบาทยุคลอยู่เลยวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 500 เมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือของถนนใกล้ทางแยก ภายในมีมณฑปเป็นศิลปะแบบเชียงแสน ครอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ประดิษฐานบนฐานดอกบัวสูงประมาณ 1.5 เมตร ที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลนี้ ยังมีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยเรียกกันว่า หลวงพ่อพุทธรังสี เดิมประดิษฐานอยู่ในมณฑปมีปูนพอกหุ้มไว้ทั้งองค์ ต่อมาได้กะเทาะปูนออกและนำไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถที่สร้างใหม่
 
วัดท่าถนน
          เดิมชื่อ วัดวังเตาหม้อ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร ตามประวัติกล่าวว่า ในปี พ.ศ.2436 ขณะหลวงพ่อด้วงเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ เดินทางกลับจากรับนิมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล เมื่อผ่านวัดสะแกที่เป็นวัดร้าง ได้พบเนินดินเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา เมื่อขุดดูพบว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีลักษณะงดงามมาก จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน  เปิดให้เข้าสักการะเวลา 07.00-17.00 น. ทุกวัน
 
วนอุทยานต้นสักใหญ่
          จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 (อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์) ประมาณ 60 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1146 ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านห้วยปูดเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1047 ประมาณ 10 กิโลเมตร  อยู่ที่หมู่ 4 บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีเนื้อที่ 22,000 ไร่ ภายในมีต้นสักใหญ่ ซึ่งได้ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 1007 เซนติเมตร วัดเมื่อ 18 มิถุนายน 2543 แม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหัก ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมโดยได้รับการดูแลรักษาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และในวนอุทยานต้นสักใหญ่ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร การจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะต้องทำหนังสือขออนุญาตถึงฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0 5525 8028
 
บ่อเหล็กน้ำพี้
          บ่อเหล็กน้ำพี้  อยู่ที่หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 56 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1245 เป็นโบราณสถานซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งเหล็กกล้า ที่นำมาทำพระแสงดาบตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมมีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ มีบ่อหนึ่งเรียกว่า บ่อพระแสง ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้ โดยสงวนไว้ใช้ทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น และ บ่อพระขรรค์ เป็นบ่อที่ในสมัยโบราณมีช่างทำพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์ ได้นำแร่เหล็กน้ำพี้จากบ่อพระขรรค์ไปถลุงทำพระขรรค์ ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้ รวบรวมหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับประวัติเหล็กน้ำพี้ โดยจัดแสดงและจำลองให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนการตีเหล็กน้ำพี้ ตั้งแต่การขุดแร่เหล็กน้ำพี้จนตีเป็นดาบที่มีความแกร่งและความคมเป็นเลิศ ดาบน้ำพี้จึงเป็นอาวุธคู่กายของขุนศึกและนักรบไทยในสมัยโบราณตลอดมา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2542 เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
 
 
 
 
ขนมเทียนเสวย
          ขนมเลื่องลือชื่อของเมืองนี้คือขนมเทียนเสวย  คุณชิดดวง กนกมณี ความดังของขนมเทียนเสวยร้านนี้คือ ไม่ใช่ว่าใครๆก็ไปซื้อมาได้ ต้องโทรศัพท์ไปสั่งก่อนค่ะ ที่หมายเลข  055 412145  ราคา กล่องละ 80 บาท สองกล่องลดเหลือกล่องละ 50 บาท ความพิเศษของมันคือความหอมของใบตองที่ห่อและกลิ่นเทียนอบ งาคั่วหอมๆ
 
นายเล้งเลือดหมู
          ร้านนายเล้ง ต้มเลือดหมู ร้านอาหารเช้าขึ้นชื่อของเมืองอุตรดิตถ์ ตัวร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมฟรายเดย์ ริมถนนบรมอาสน์  นอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวขาหมู ต้มมะระกระดูกหมู และอื่นๆ อีกหลายเมนูให้สั่งมากินเพิ่มอีกด้วย โทร. 055-412053
 
บะหมี่เกี๊ยว ปู
          บะหมี่เกี๊ยวปูคลองโพ ร้านขายบะหมี่เกี๊ยวที่เปิดมานานนับสิบปี ตัวร้านตั้งอยู่ริมถนนบรมอาสน์ ฝั่งโรงแรม ฟรายเดย์ ร้านนี้มีเมนูให้เลือกกินหลายรูปแบบ อาทิ บะหมี่เกี๊ยว-ปู บะหมี่เกี๊ยวลูกชิ้น-หมูแดง นอกจากนี้ยัง  มีเย็นตาโฟ ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูขาหมูให้คุณสั่งมาชิมได้แบบไม่อั้น
 
ร้าน อพอลโล่  โรตี ซาลาเปา ชา
          ร้านอพอลโล่     ร้านขายโรตี ซาลาเปา ชา และกาแฟโบราณที่คุณสามารถอร่อยกับเมนูสุดพิเศษของทางร้านได้ตลอดทั้งวัน อาทิ ซาลาเปาสูตรแป้งนุ่มภาคใต้ที่ทางร้านทำสดใหม่ทุกวัน และนึ่งขายให้กินกันแบบร้อนๆ ลูกละ 10-12 บาท มีไส้ให้เลือกชิมหลายอย่าง อาทิ ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง ซาลาเปาไส้ครีมเนยสด ซาลาไส้ครีมชาเขียว ฯลฯ แนะนำสั่งโรตีคมแฝก ชิ้นใหญ่มโหฬาร ชิ้นละ 25 บาท สั่งมากินคู่กับชามะนาว กาแฟเย็น นมเย็น โก้โก้ ก็เข้ากัน
 
ร้าน จ. เจริญ บะหมี่เกี๊ยว
          เย็นตาโฟ ร้านนี้เปิดขายเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นและมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย เคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้ คือ เจ้าของร้านคิดค้นสูตรเองทั้งหมด โดยมีพื้นฐานมาจากการเป็นนักชิมมือโปร ก่อนผันตัวเองเป็นแม่ค้าบะหมี่เกี๊ยวยาวนานกว่า 6 ปี เมนูแนะนำที่ต้องลองชิม อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเกาเหลาหมูแดง เกาเหลาลูกชิ้น บะหมี่เกี๊ยวปู บะหมี่เกี๊ยว หมูแดง เกี๊ยวลูกชิ้น เย็นตาโฟ ฯลฯ ทุกชามรสชาติกลมกล่อม และควรชิมก่อนปรุง เพราะน้ำซุปและเครื่องเคราทุกอย่างในชามรวมกันแล้วอร่อยลงตัวแบบพอดี ราคาชามละ 25-35 บาท
 
โจ๊กเมืองเหนือ
          สูตรความอร่อยของโจ๊กร้านนี้ก็มัดใจลูกค้าให้แวะมากินกันอย่างไม่ขาดสาย  ยังเป็นร้านโจ๊กของคนนอนดึก ที่สามารถมานั่งกินได้ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่ 5 โมงเย็นไปจนถึงตี 4 ของอีกวันเลยทีเดียว แนะนำให้ลองสั่งโจ๊กทรงเครื่องสูตรพิเศษ ที่ใส่ทั้งไข่ ตับ ไส้ หมูสับ กระเพาะหมู โรยหน้าด้วยขิงหั่นฝอย และต้นหอมผักชีสีเขียวน่ากิน หรือถ้าใครไม่อยากกินโจ๊กก็สามารถสั่งต้มเลือดหมูกับข้าวสวยร้อนๆ มากินได้ ตั้งที่ ริมถนนบรมอาสน์ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เปิด-ปิด เวลา: ทุกวัน 17.00-04.00 น.
 
จิ้งหรีดพันธุ์ไข่  สาขาคลองโพธิ์
          ร้านขายจิ้งหรีดทอดเจ้านี้ขึ้นชื่อว่าขายดีมากๆ แถมใครได้มาชิมเป็นต้องติดใจทุกราย ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่า จิ้งหรีดทอดร้านนี้ทุกตัวรับประกันความสดใหม่ โดยรับซื้อจิ้งหรีดโดยตรงมาจากเกษตรกรที่รวมกลุ่มเลี้ยงในอุตรดิตถ์แบบวันต่อวัน มีให้เลือกชิมทั้งจิ้งหรีดพันธุ์ทองคำ ที่ตัวสีดำ  กับจิ้งหรีดพันธุ์เกษตร ตัวสีน้ำตาลลายๆ และดูตัวเล็กกว่าพันธ์ทองดำนิดหน่อย เวลาตักขายลูกค้า ทางร้านก็จะฉีดซอสปรุงรสลงไปนิดหน่อย เพื่อเพิ่มความอร่อยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ที่ตั้ง ตลาดโต้รุ่งคลองโพธิ์ ถนนบรมอาสน์ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เปิด-ปิด ทุกวัน เวลา 15.00- 20.00 น.
 
 
 
 
(ข้อมูลจาก ภ.จว.อุตรดิตถ์)