๑. สายตรวจตำบลท่าขุนราม  สภ.เมืองกำแพงเพชร ภ.จว.กำแพงเพชร
๒. สายตรวจตำบลแม่ตาว  สภ.แม่สอด ภ.จว.ตาก
๓. สายตรวจตำบลวัดไทรย์  สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
๔. สายตรวจตำบลวังกระดี่ทอง  สภ.ย่านยาว ภ.จว.พิจิตร
๕. สายตรวจตำบลสมอแข  สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.จว.พิษณุโลก
๖. สายตรวจตำบลศรีมงคล  สภ.บึงสามพัน ภ.จว.เพชรบูรณ์
๗. สายตรวจตำบลท่าชัย  สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.จว.สุโขทัย
๘. สายตรวจตำบลบ้านโคน   สภ.พญาแมน ภ.จว.อุตรดิตถ์
๙. สายตรวจตำบลท่าซุง  สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.จว.อุทัยธานี
 

เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ วีดีทัศน์แนะนำโครงการ

ภาค 6 จัดอบรม โครงการสายตรวจ ตำบล ต้นแบบ วันที่ 5-6 ก.ค. 2555     ...อ่านต่อ....