บรรยายพิเศษ เรื่องประสิทธิภาพสายตรวจตำบล
การประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ
ประเมิน สัมภาษณ์และติดตามผล
การตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ วีดีทัศน์แนะนำโครงการ

ภาค 6 จัดอบรม โครงการสายตรวจ ตำบล ต้นแบบ วันที่ 5-6 ก.ค. 2555     ...อ่านต่อ....