ด.ต.อนันต์ อินทรีย

ตำเเหน่งปัจุบัน ผบ.หมู่ สภ.เมืองพิษณุโลก 
คุณวุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต(รบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุราชการ 21 ปี
อายุตัว 41 ปี
การศึกษาอบรมเเละประสบการณ์
1. หลักสูตร นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 โรงเรียนตำรวจภูธร 6

เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ วีดีทัศน์แนะนำโครงการ

ภาค 6 จัดอบรม โครงการสายตรวจ ตำบล ต้นแบบ วันที่ 5-6 ก.ค. 2555     ...อ่านต่อ....